DY-PO

  • DY-PO

    Web based aplikacioni qe ofron menagjimin e dyqanit tuaj. Te gjitha ne nje vend pa pasur nevoje te mbani shenime ne leter. Nga krijimi i porosise prej klientit, marrjes nga postieri e deri ne dergimin e porosise ne destinacionin e caktuar perkujdeset DY-PO

  • Developed with:
  • Laravel

    Vue Js

Visit Now