Shield Brokers

  • Shield Brokers

    Shield Brokers Sh.A. është kompani brokere e sigurimeve e licencuar nga Banka Qëndrore e Kosovës në vitin 2014. Prapa nesh qëndron një menaxhment dhe staf profesional dhe i çertifikuar si dhe më përvojë mbi dhjetë vjet në lëminë e sigurimeve, risigurimeve dhe menaxhimit e rrezikut.

  • Developed with:
  • Wordpress

    Bootstrap

    Javascript

Visit Now