Haxpe – Die Handwerker App

Haxpe startup Gjerman.

Haxpe eshte platforme qe operon ne Gjermani dhe per qellim ka gjetjen e lehte te nje mjeshtri per çfardo lloj interevenimi ne shtepine tuaj. Ne kemi pasur knaqesin qe te punojm ne zhvillimin e  platformes Haxpe – Die Handwerker App.

 

Gjate zhvillimit jemi munduar qe te perzgjedhim gjuhet dhe frameworks me inovativ te kohes dhe me te pershtatshmet per zhvillim e platformes Haxpe. Ku kemi perdor laravel Rest Api dhe vue.js.

 

Ndersa per mobile apps(Android & iOS) kemi vazhduar me native (Andriod & Swift). Disa kerkesa me sfiduse si lejimin e shume formave te pagesave: Credit Cards, Paypal, ApplePay, GooglePay. Po ashtu implementimin e Google Maps api dhe kalkulimi per gjetjen e mjeshtrit te lire me te afert ne nje perimeter te caktuar (fale nje algoritmi te integruar nga ana e backend).

 

 

Gjithashtu kemi kontribuar ne asistimin e zhvillimit te idese per aplikacionin dhe platformen si dhe per gjetjen e nje zgjidhje sa me te mire.

 

 

 

Perfitimet nese regjistroheni ne platformen Haxpe: Çdo kompani qe ofron sherbime rreth kujdesit te shtepise mund te regjistrohet dhe permes dashboardit ne web te monitoroje mbarvajtjen e punes se saje, te regjistroje puntoret, caktoje fushat ne te cilat vepron dhe disa konfigurime perkatese.

 

Ndersa secili klient i cili ka ndonje kerkese emergjente per sherbimet te cilat jane listuar ne platformen Haxpe do te gjeje zgjidhjen me te shpejt dhe me te lehte per te kontaktuar mjeshtrin.

Share